Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

Idass
Play fullscreen
"When you feel my heat
Look into my eyes
It’s where my demons hide
It’s where my demons hide"

July 04 2015

Idass
9075 8791 500
Reposted fromfungi fungi viakjuik kjuik

July 01 2015

Idass
1121 e483 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakjuik kjuik
Idass
0972 380f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viar3xio r3xio
Idass
3828 b608 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viakjuik kjuik

June 26 2015

Idass
Reposted fromdimer dimer viafelicka felicka

June 21 2015

Idass
7787 3cff 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viar3xio r3xio
Idass
Reposted fromfelicka felicka
Idass
2228 0736 500
Reposted fromkjuik kjuik
Idass
2229 6cfa 500
Reposted fromkjuik kjuik
Idass
2231 8f96 500
Reposted fromkjuik kjuik
Idass
2232 0633 500
Reposted fromkjuik kjuik
Idass
2233 5428 500
Reposted fromkjuik kjuik
Idass
2235 d276 500
Reposted fromkjuik kjuik
Idass
2241 71d5 500
Reposted fromkjuik kjuik
Idass
7916 4698
Reposted fromzciach zciach viakjuik kjuik
Idass
6400 5092

W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted fromzenibyja zenibyja viakjuik kjuik
Idass
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromarchive archive viakjuik kjuik
Idass
8065 aa31 500
BARDZO.
Reposted fromwhaaaat whaaaat viasatyra satyra
Idass
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl